สารพัดเรื่องต้องรู้ ก่อนจ่ายต่อภาษีรถยนต์ ออนไลน์

‘ภาษีรถยนต์’ สิ่งสำคัญที่คนมีรถจะลืมไม่ได้! แต่หลายคนอาจจะยังมีข้อสงสัย การเสียภาษีรถยนต์ประจำปีต้องเตรียมอะไรบ้าง รถของเราจัดอยู่ในกลุ่มไหน จะต้อง ‘จ่ายภาษีรถยนต์’ เท่าไหร่ ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวพี่หมีจะช่วยอธิบายให้เข้าใจ พร้อมแถมวิธีคำนวณแบบง่ายๆ ให้ด้วยครับ

ขั้นแรก เมื่อใกล้ครบกำหนดการจ่ายภาษีรถยนต์ประจำปี สัก 1 เดือน ก็รีบนำรถไปตรวจสุขภาพที่ ‘สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)’ ที่ได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก หรือหน่วยงานของกรมขนส่งทางบก เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้เตรียมเอกสารต่างๆ อย่าง เล่มทะเบียนรถพร้อมสำเนา เอกสารประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และใบรับรองการตรวจสภาพรถ ให้พร้อม

ทีนี้ก็มาถึงขั้นการเตรียมเงินในกระเป๋าไว้ให้พร้อมก่อนไปจ่ายภาษีรถยนต์ โดย อัตราภาษีรถยนต์ ถูกแบ่งตามปัจจัยหลักๆ 4 ประเภท ดังนี้
1. ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)
2. อายุรถ
3. น้ำหนักรถ
4. ประเภท

รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (ทะเบียนป้ายขาวตัวหนังสือสีดำ) อย่าง รถเก๋ง รถกระบะ 4 ประตู รถเก๋ง 3 ตอน (SUV) รถเก๋ง 3 ตอน แบบกระบะ (PPV; TOYOTA FORTUNER, Suzuki MU – 7) และ รถแวนเล็ก (MPV)
• ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)
o 600 ซีซี ซีซีละ 0.50 บาท
o 601 – 1,800 ซีซี ซีซีละ 1.50 บาท
o ตั้งแต่ 1,800 ซีซี ขึ้นไป ซีซีละ 4.00 บาท

• อายุรถ มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป จะได้รับการลดหย่อนภาษี
o รถอายุ 6 ปี ลดหย่อนภาษีได้ 10%
o รถอายุ 7 ปี ลดหย่อนภาษีได้ 20%
o รถอายุ 8 ปี ลดหย่อนภาษีได้ 30%
o รถอายุ 9 ปี ลดหย่อนภาษีได้ 40%
o รถอายุ 10 ปีขึ้นไป ลดหย่อนภาษีได้ 50%

เห็นตัวเลขเยอะๆ อย่าพึ่งตาลายนะ พี่หมีมีตัวอย่าง การคำนวนภาษีรถยนต์ ง่ายๆดังนี้

การจ่ายต่อภาษีรถยนต์ ออนไลน์

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง และ รถบรรทุกส่วนบุคคล อย่าง รถตู้ รถกระบะตอนเดียว และรถกระบะมี Cap จะต้องเสียภาษีตามน้ำหนักของรถยนต์

• ไม่เกิน 500 กก. 150 บาท
• 501 – 750 กก. 300 บาท
• 751 – 1,000 กก. 450 บาท
• 1,001 – 1,250 กก. 800 บาท
• 1,251 – 1,500 กก. 1,000 บาท
• 1,501 – 1,750 กก. 1,300 บาท
• 1,751 – 2,000 กก. 1,600 บาท
• 2,001 – 2,500 กก. 1,900 บาท
• 2,501 – 3,000 กก. 2,200 บาท

ส่วนรถส่วนบุคคลอื่นๆ จะเสียภาษีเป็นรายคันตามประเภทรถ ดังนี้
• รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 100 บาท
• รถพ่วงของรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 50 บาท
• รถพ่วงอื่นๆ นอกเหนือจากพ่วงรถจักรยานยนต์ 100 บาท